Porody rodzinne

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dopuszczamy obecność osoby towarzyszącej pod warunkiem spełnienia następujących zasad ⬇️

Osoba towarzysząca:
➡️ nie może pozostawać w kwarantannie lub w izolacji,

➡️ zgasza się do Izby Przyjęć Ginekologiczno – Położniczej, gdzie:

✔️ wypełnia ankietę epidemiologiczną – prosimy o szczere i prawdziwe informacje,

✔️ poddana jest testowi antygenowemu w kierunku SARS-CoV-2 (wykonanie testu jest dla osoby towarzyszącej bezpłatne – koszt ponosi szpital, czas oczekiwania na wynik testu wynosi 15 minut),

➡️ przez cały pobyt w szpitalu nosi maskę, rękawiczki, fartuch ochronny – wskazane we własnym zakresie,

➡️ może zostać wpuszczona w momencie rozpoczętego porodu (decyduje personel medyczny),

➡️ po porodzie i dwugodzinnej obserwacji mamy i dziecka w momencie przekazania ich na Oddział Położniczo – Noworodkowy opuszcza szpital.

Prosimy i liczymy na wyrozumiałość oraz poszanowanie obowiązujących zasad. Mają one za zadanie zapewnienie maksymalnej ochrony pacjentek i personelu. Brak akceptacji zaleceń lub niezastosowanie się do nich są podstawą do cofnięcia zgody na obecność przy porodzie.

Serdecznie zapraszamy do odbycia porodu w naszym szpitalu.