Język strony
Kontakt
Mapy dajazdu
Kontakt

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

budynek Regionalnego Szpitala Specjalistycznego "LATAWIEC" w Świdnicy

 ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica

Centrala tel.: (074) 851 7 100; tel.: (074) 851 3 333; tel: (074) 851 3 303; tel: (074) 853 7 712
Zobacz książka telefoniczna SP ZOZ w Świdnicy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

budynek Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego im.dr  Zbigniewa Walla w Żarowie

 ul. Wojska Polskiego 7; 58 - 130 Żarów

tel.: (074) 858 0 311
tel.: (074) 858 0 551
tel.: (074) 858 0 552

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
NIP: 884 - 22 - 01 - 447

 ul. Leśna 27-29; 58 - 100 Świdnica

Dyrekcja SP ZOZ w Świdnicy
tel.:  (074) 851 7 400
fax: (074) 851 7 437
Strona internetowa: www.szpital.swidnica.pl
E-mail: s z p i t a l @ s z p i t a l . s w i d n i c a . p l  ; s e k r e t a r i a t @ s z p i t a l . s w i d n i c a . p l

Zobacz też…
Spis telefonów - Administracja
Spis telefonów - Lecznictwo