ZAPYTANIE OFERTOWE nr EG.3500.2.2016/6

W związku z realizacją projektu „Platforma e- usług Szpitala Latawiec” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2020 przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul.…

Zapraszamy na stronę dedykowaną projektowi „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”

Serdecznie zapraszamy na stronę platforma.szpital.swidnica.pl dedykowaną projektowi „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”, dofinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, realizowanemu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy przy współudziale partnerów SPZOZ MOZ w Świebodzicach, NZOZ „Mieszko” Sp.…