Konferencja podsumowująca projekt „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”

17 lipca 2018 r. w świdnickim szpitalu podsumowano realizację projektu pn. „Platforma e-usług szpitala Latawiec”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW” (nr naboru RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15).