Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej

SP ZOZ w Świdnicy
Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec"

Ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

Ordynator:
tel.: 74 851 72 31;
74 632 02 31
Oddziałowa:
tel.: 74 851 72 34;
74 632 02 34
Gabinet Lekarski:
tel.: 74 851 72 36;
74 632 02 36
Sekretariat:
tel.: 74 851 72 36
fax: 74/ 851 74 37
Dyżurka Pielęgniarska:
tel.: 74 851 72 35
74 851 72 40
Intensywna terapia:
tel.: 74 851 72 37
74 632 02 37

e-mail: pediatria@szpital.swidnica.pl

Lekarz Kierujący Oddziałem Mariusz Leszczyński
Pielęgniarka Oddziałowa Anna Sorota

Oddział świadczy:

   • usługi w ramach umowy podpisanej z NFZ,
   • usługi komercyjne wg cennika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Oddział pracuje w trybie całodobowym, pełni codziennie ostry dyżur pediatryczny.

Posiadamy 5 stanowisk do prowadzenia dzieci w stanie zagrożenia życia. W sytuacji konieczności mamy możliwość skorzystania z 10 łóżek w oddziale szybkiej diagnostyki. Ogólnie posiadamy 20 łóżek.

Oddział jest wyposażony w nowoczesny sprzęt do całodobowego przyłóżkowego monitorowania parametrów życiowych pacjenta, prowadzenia oddechu zastępczego zarówno u przedwcześnie urodzonego noworodka jak i pacjenta dorosłego.

Diagnozujemy w naszym oddziale dzieci i młodzież ze schorzeniami:

   • układu oddechowego, w tym diagnostyka i leczenie chorób o podłożu alergicznym,
   • diagnostyka i leczenie schorzeń układu moczowego,
   • diagnostyka i leczenie chorób układu pokarmowego,
   • diagnostyka i leczenie innych schorzeń w wieku od dnia urodzenia do 19 roku życia,
   • diagnozowanie i leczenie dzieci w stanach zagrożenia życia,
   • niewydolność oddechowa, krążeniowa, posocznice, zapalenia opon mózgowych i mózgu, zatrucia i inne nagłe stany.

Wykonujemy całodobowo badania laboratoryjne, RTG, pełną diagnostykę USG, gastroskopię, rektoskopię, kolonoskopię, spirometrię oraz alergiczne testy skórne.

W oddziale, hospitalizujemy dzieci wraz z opiekunami - mama, ojciec, babcia itp.