Bezpłatne badania kolonoskopowe

Świdnicki Szpital oferuje bezpłatne badania kolonoskopowe w ramach „Programu badań przesiewowych raka jelita grubego”. Do badań kwalifikowane są osoby zidentyfikowane do badania przez lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej, jak również pacjenci, którzy samodzielnie zgłoszą się do świdnickiego Oddziału Gastroenterologicznego.

Badania kierowane są do wszystkich osób w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, a także do osób młodszych, w przypadku spełnienia dodatkowych kryteriów:
– osoby w wieku 40 ? 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
– osoby w wieku 25 ? 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze ? powinny być finansowane z innych źródeł. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie nadzorcze co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
– osoby w wieku 20-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób.
W badaniach nie mogą brać udziału osoby z objawami klinicznymi, sugerującymi istnienie raka jelita grubego oraz pacjenci, którzy mieli wykonywaną kolonoskopią w ostatnich 10 latach.

Rejestracja i przyjmowanie zgłoszeń do programu w sekretariacie Oddziału Gastroenterologicznego (budynek główny, parter) osobiście lub telefonicznie (748583640, 746320640) w godzinach pracy sekretariatu, tj. w dni powszednie w godz. 7:00-14:35. Pacjenci podczas rejestracji wypełniają ankietę, której wzór można pobrać TUTAJ. Pacjenci do badania zgłaszają się odpowiednio przygotowani. Opis przygotowania do badania do pobrania TUTAJ. Konieczna jest osobista wizyta pacjenta w sekretariacie Oddziału (najlepiej w czasie rejestracji/wypełniania ankiety) celem odbiory preparatu CitraFleet, niezbędnego do odpowiedniego przygotowania do badania.

Zadanie realizowane jest w oparciu o wieloletni „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”. Badania finansowane przez Ministerstwo Zdrowia realizowane będą w latach 2019-2021. To już kolejna edycja programu, w której uczestnicy świdnicki szpital. W poprzedniej edycji, która realizowana była w latach 2016-2018, z badań profilaktycznych skorzystało 720 pacjentów, w większości mieszkańców powiatu świdnickiego i powiatów ościennych.