Cennik usług medycznych

Oferta cenowa


(Wszystkie działy usług medycznych dot. pacjentów nieubezpieczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

(Sterylizacja materiałów, opłaty.)

(Działy: HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA; ANALITYKA OGÓLNA; CHEMIA KLINICZNA; BADANIA SEROLOGICZNE; SEROLOGIA GRUP KRWI; IMMUNODIAGNOSTYKA; AUTOIMMUNOLOGIA; SPECJALISTYCZNE BADANIA W KIERUNKU ALERGII; MIKROBIOLOGIA; koszty pobrania materiału do badań)

(BADANIA RADIOLOGICZNE: CZASZKI; KLATKI PIERSIOWEJ; JAMY BRZUSZNEJ; KRĘGOSŁUPA I MIEDNICY; KOŃCZYNY DOLNEJ; KOŃCZYNY GÓRNEJ; KONTRASTOWE; INNE; ŚWIADCZENIA I USŁUGI ULTRASONOGRAFICZNE; USŁUGI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, USŁUGI MAMMOGRAFII, DENTYSOMETRII)

(ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE : CHIRURGII; GINEKOLOGII; LARYNGOLOGII; OKULISTYKI; NEUROLOGII; REUMATOLOGII; ENDOSKOPII; ALERGICZNE TESTY PUNKTOWE; INNE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE; REHABILITACYJNE)


Instrukcja dla Pacjenta – „Jak przygotować się do badań laboratoryjnych”

Wzór skierowania do pracowni EMG – zobacz