Zatrudnimy pielęgniarki, położne i ratowników medycznych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy zatrudni w oddziałach szpitalnych:

• pielęgniarki

• położne

• ratowników medycznych

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty na adres e-mail:  sekretariat@szpital.swidnica.pl

Oferta powinna być opatrzona następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica, na potrzeby przeprowadzenia aktualnych i przyszłych procesów rekrutacji na okres …”.