Kolejne wsparcie w walce z epidemią COVID-19

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy otrzymał kolejne wsparcie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – 3”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa …

Szpital Latawiec beneficjentem grantu na walkę z COVID-19

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy otrzymał Grant na realizację wsparcia dla Szpitala w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu …

Szkolenie z systemu TOPSOR dla pracowników medycznych

Dnia 06.08.2020r. w sali konferencyjnej świdnickiego szpitala Latawiec, zostało przeprowadzone  szkolenie  dla  pracowników  SOR-u  z  zakresu  obsługi systemu TOPSOR.
W szkoleniu uczestniczyły pielęgniarki oraz ratownicy medyczni, którzy będą bezpośrednio obsługiwać wdrażany system.

Warto przypomnieć, iż TOPSOR (Tryby Obsługi Pacjenta w …

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt

Szanowni Państwo!

Pragnę serdecznie zaprosić na konferencję kończącą realizację projektu pn. „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”, która odbędzie się dnia 17 lipca 2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29,58-100 Świdnica (budynek …