Kolejne wsparcie w walce z epidemią COVID-19

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy otrzymał kolejne wsparcie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – 3”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa …

Szpital Latawiec beneficjentem grantu na walkę z COVID-19

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy otrzymał Grant na realizację wsparcia dla Szpitala w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu …

Szkolenie z systemu TOPSOR dla pracowników medycznych

Dnia 06.08.2020r. w sali konferencyjnej świdnickiego szpitala Latawiec, zostało przeprowadzone  szkolenie  dla  pracowników  SOR-u  z  zakresu  obsługi systemu TOPSOR.
W szkoleniu uczestniczyły pielęgniarki oraz ratownicy medyczni, którzy będą bezpośrednio obsługiwać wdrażany system.

Warto przypomnieć, iż TOPSOR (Tryby Obsługi Pacjenta w …

Bezpłatne badania kolonoskopowe

Świdnicki Szpital oferuje bezpłatne badania kolonoskopowe w ramach „Programu badań przesiewowych raka jelita grubego”. Do badań kwalifikowane są osoby zidentyfikowane do badania przez lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej, jak również pacjenci, którzy samodzielnie zgłoszą się do świdnickiego Oddziału Gastroenterologicznego

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt

Szanowni Państwo!

Pragnę serdecznie zaprosić na konferencję kończącą realizację projektu pn. „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”, która odbędzie się dnia 17 lipca 2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29,58-100 Świdnica (budynek …