Dyrekcja


Grzegorz Kloc, Dyrektor

Grzegorz Kloc jest mgr ekonomii w zakresie organizacji i zarządzania. Ukończył kursy w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Doświadczony menadżer sektora ochrony zdrowia, pełniący funkcję Dyrektora SPZOZ w Świdnicy od 2012 roku, a wcześniej wieloletni Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SPZOZ w Świdnicy. Członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali.

 


lek. med. Joanna Bartczak, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Joanna Bartczak jest lekarzem specjalistą w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Pełni funkcję Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dodatkowo, od 2020 r. jest członkiem Komitetu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz  Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych, a od 2022 r. sprawuje funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. Farmakoterapii.

 

 

 


 

Kontakt:

e-mail: szpital@szpital.swidnica.pl    sekretariat@szpital.swidnica.pl

E-PUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza): /Latawiec/SkrytkaESP

tel.: 74 851 74 00, fax: 74 851 74 37

Budynek Dyrekcji, zlokalizowany jest w Świdnicy (58-100), ul. Leśna 27-29.