Jakość i etyka

Nasz szpital świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług, ochronę środowiska, poprawę warunków pracy personelu, bezpieczeństwo pacjentów oraz zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do aktywów związanych z bezpieczeństwem informacji w naszej placówce opracowano i wdrożono systemy zarządzania zgodne z normami. Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółami polityki kliknij w poniższy link:

Polityka Zintegrowana_2018

Kodeks etyki określa zasady postępowania osób zatrudnionych w SPZOZ w Świdnicy. Przestrzeganie tych zasad jest gwarancją kompetencji, odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych wszystkich osób zatrudnionych w „Zespole”, a także urzeczywistnia ideę uczciwej, otwartej i przyjaznej, w stosunku do pacjentów i ich rodzin atmosfery, tworzonej we wszystkich komórkach organizacyjnych. Naszym celem jest stworzenie korzystnego klimatu spotkań osób zatrudnionych w SPZOZ, jak również korzystnego klimatu pracy i szacunku wobec wszystkich. SPZOZ zapewnia czyste, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, zgodne ze standardami oraz przepisami obowiązującego prawa. Pracownicy i inni zatrudnieni w SPZOZ ze swojej strony mają obowiązek dołożyć starań, aby unikać wszelkich zagrożeń, mogących być przyczyną wypadków, a także zranień, zarówno siebie, współpracowników a także osób postronnych. Więcej po kliknięciu w poniższy link:

Kodeks etyki