Ochrona danych osobowych

Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec właścicieli danych osobowych przetwarzanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

Poniżej prezentujemy Państwu wykaz klauzul informacyjnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, zgodnych z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

1. dla pacjentów SPZOZ w Świdnicy,

2. dla osób objętych monitoringiem wizyjnym,

3. dla pracowników SPZOZ w Świdnicy,

4. dla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych w SPZOZ w Świdnicy,

5. dla kandydatów do pracy w SPZOZ w Świdnicy,

6. dla rejestratora rozmów telefonicznych,

7. dla osób odbywających praktyki, staże oraz wolontariat w SPZOZ w Świdnicy,

8. dla kontrahentów i dostawców,

9. dla osób korespondujących z SPZOZ w Świdnicy,

10. dla darczyńców,

11. dla osób zgłaszających wnioski, skargi i podziękowania,

12. dla pracowników uczestniczących w PPK,

13. w związku z działaniami prewencyjnymi w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.