Badania komercyjne

Badania w zakresie radiodiagnostycznym (RTG)
Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii oferuje podstawowe, specjalistyczne oraz uzupełniające badania wszystkich okolic ciała w zakresie:

– badania centralnego układu nerwowego: mózgoczaszka, twarzoczaszka,  kręgosłup;
– badania narządów klatki piersiowej części kostnych;
– badania narządów jamy brzusznej;
– badania układu ruchu kości długich, rąk i stóp, dużych stawów.

? Informacja telefoniczna w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach  9 00 – 14 00 pod numerem INFOLINII 74 630 60 60 

   

Badania w zakresie ultrasonografii (USG)
Zapewniamy kompleksową diagnostykę specjalistyczną w zakresie ultrasonografii, do której zaliczamy:

– USG jamy brzusznej
– USG głowy
– USG tarczycy
– USG węzłów chłonnych
– USG ślinianek
– USG jam opłucnowych
– USG jąder
– USG prostaty
– Kolorowy Doppler

? Informacja telefoniczna w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach  9 00 – 14 00 pod numerem INFOLINII 74 630 60 60 

   

Badania w zakresie ultrasonografii naczyniowej (USG naczyniowe)
Zapewniamy kompleksową diagnostykę specjalistyczną w zakresie ultrasonografii naczyniowej:

– USG żył kończyn dolnych
– USG żył kończyn górnych
– USG tętnic kończyn górnych
– USG tętnic kończyn dolnych
– USG tętnic szyjnych (dogłowowych)
– USG naczyń jamy brzusznej pod kątem obecności tętniaków

? Informacja telefoniczna w dni robocze wtorek, środa, czwartek
w godzinach  9 00 – 11 00 pod numerem INFOLINII 74 630 60 60 wew 4

   

Badania w zakresie tomografii komputerowej
Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii oferuje badania tomografii komputerowej
(z kontrastem lub bez) w zakresie, między innymi:

– TK głowy
– TK twarzoczaszki
– TK zatok
– TK kręgosłupa
– TK klatki piersiowej
– TK jamy brzusznej
– TK miednicy
– TK kończyn

? Informacja telefoniczna w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach  9 00 – 14 00 pod numerem INFOLINII 74 630 60 60 

   

Badania w zakresie densytometrii
Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Regionalnego oferuje badania densytometrii kości:

– densytometria kręgosłupa
– densytometria kości udowej (biodro)
– densytometria wokół endoprotezy kości udowej
– densytometria przedramienia
– ocena ilości tkanki tłuszczowej i mięśniowej (densytometria całego kośćca – total body)
– morfometria kręgosłupa

? Informacja telefoniczna w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach  9 00 – 14 00 pod numerem INFOLINII 74 630 60 60 

   

Badania laboratoryjne
Badanie dostępne w naszym Laboratorium :

– hematologia i koagulologia
– analityka ogólna
– biochemia kliniczna
– immunochemia
– immunologia z autoimmunologią
– serologia grup krwi z możliwością wykonania karty grupy krwi
– toksykologia
– diagnostyka chorób zakaźnych

? Rejestracja telefoniczna pod numerami TELEFONU 74 851 71 25, 74 851 71 26

   

Badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2
W Laboratorium Diagnostycznym SPZOZ w Świdnicy wykonywane są następujące rodzaje badań w kierunku obecności wirusa SARS CoV-2:

– testy antygenowe  (kasetkowe ABBOTT) 
– testy molekularne – PCR 

Na życzenie pacjenta wydajemy tłumaczenie wyniku badania w języku angielskim.

Wykonanie badania  możliwe wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.

? Rejestracja telefoniczna pod numerami TELEFONU 74  851 71 25,  74  851 71 26, 74 851 73 13

      

Badania mikrobiologiczne
Badanie dostępne w naszym Laboratorium mikrobiologicznym :

– wymaz z nosa, gardła, oka, ran, śródoperacyjne
– posiew mikrobiologiczny (mocz, ropa, płyn z jamy ciała, krew, płyn mózgowo-rdzeniowy)
– wymazy czystościowe w zakresie diagnostyki zakażeń szpitalnych

 

? Informacja telefoniczna pod numerami TELEFONU 74 851 72 11, 74 632 02 11
74 851 72 15, 74 632 02 15 

   

Badania w zakresie poziomu mikropierwiastków wpływających na ryzyko nowotworów
Badanie jest dostępne w naszym Laboratorium w ramach dwóch pakietów:

– pakiet 1 – 1 do 3 wybrane oznaczenia selen (Se), arsen (As), cynk (Zn), kadm (Cd), ołów (Pb), miedź (Cu) 
– pakiet 2 – 4 do 6 wybranych oznaczeń selen (Se), arsen (As), cynk (Zn), kadm (Cd), ołów (Pb), miedź (Cu) 

 

? Rejestracja telefoniczna pod numerami TELEFONU 74 851 71 25, 74 851 71 26