Ochrona danych osobowych

Poniżej prezentujemy Państwu klauzule informacyjne dedykowane pracownikom Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy wynikające z obowiązków informacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych:

1. dla pracowników SPZOZ w Świdnicy,

2. dla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych w SPZOZ w Świdnicy,

3. dla kandydatów do pracy w SPZOZ w Świdnicy,

4. dla osób objętych monitoringiem wizyjnym,

5. dla osób odbywających praktyki, staże oraz wolontariat w SPZOZ w Świdnicy,

6. dla pracowników uczestniczących w PPK,

7. w związku z działaniami prewencyjnymi w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.