Prawa i obowiązki pacjenta

Pełnomocnik Dyrektora ds. Pacjenta Katarzyna Konrad przyjmuje w budynku głównym RSS „Latawiec”, parter,  gabinet nr 7 budynek Rezonansu Magnetycznego (tel. 74 85 17 132 lub centrala 74 630 60 60).

Pełnomocnik przyjmuje wnioski i skargi ustne w poniedziałki i czwartki w godz. 8:00 – 10:00, a w pozostałe dni tygodnia – po uprzednim ustaleniu terminu.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną skargi i wnioski pacjentów przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (Komunikat Dyrekcji dostępny TUTAJ).

Do zadań pełnomocnika dyrektora ds. praw pacjentów należy ochrona praw pacjenta zagwarantowana w Ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Informujemy także, że skargi i wnioski w poniedziałki w godz. 12:30 – 14:30 oraz po uprzednim ustaleniu innego terminu przyjmuje Dyrektor Grzegorz Kloc.

INFORMACJA O OSOBACH I SPOSOBIE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW PACJENTÓW, ICH RODZIN, PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB – KLIKNIJ TUTAJ.

Przedstawiamy Państwu prawa i obowiązki pacjenta, zawarte na stronie NFZ: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/. Znajdą tam Państwo wybrane najważniejsze zagadnienia i odpowiedzi.

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/.

Poznaj prawa pacjenta – KLIKNIJ TUTAJ.

Poznaj prawa opiekuna – KARTA PRAW OPIEKUNA – KLIKNIJ TUTAJ.