Podmiot tworzący

Organem tworzącym Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy jest Powiat Świdnicki.

Powiat Świdnicki – powiat w Polsce (województwo dolnośląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Świdnica. Teren powiatu świdnickiego oraz miasto Świdnica, dawniej należało do województwa wałbrzyskiego ze stolicą w Wałbrzychu. Powiat leży w południowej części województwa dolnośląskiego na Przedgórzu Sudeckim, u stóp Pogórza Wałbrzyskiego i Gór Sowich.

W skład powiatu wchodzą gminy: miasto Świdnica, Świebodzice, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice oraz Świdnica (gm. wiejska).

W skład zarządu wchodzą:

    • Starosta Świdnicki: Piotr Fedorowicz
    • Wicestarosta Świdnicki: Zygmunt Worsa
    • Członek Zarządu: Alicja Synowska
    • Członek Zarządu: Ryszard Chołko
    • Członek Zarządu: Marek Zywer

Organem stanowiącym podmiotu tworzącego jest Rada Powiatu w Świdnicy, której przewodniczy Krzysztof Sołtys.

Poniżej link do strony Powiatu.

https://www.powiat.swidnica.pl/