Zasady odwiedzin

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów  uwzględniając stan zdrowia, ich potrzeby i prawa, jak również ze względu na organizację pracy szpitala wprowadza się następujące zasady odwiedzin:

1. Odwiedziny odbywają się w każdy dzień w godzinach 14.00-18.00.

2. Odwiedziny są możliwe poza wyznaczonymi godzinami po uzgodnieniu z lekarzem oddziału, z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej oraz prawa do kontaktu z bliskimi osobami, zwłaszcza w przypadku: pacjentów znajdujących się w stanie terminalnym lub bardzo ciężkim, pacjentów o złym rokowaniu, pacjentów małoletnich, którzy potrzebują osobistego kontaktu i wsparcia ze strony rodziców i opiekunów.

3. W sali chorych jednocześnie może odbywać się wizyta 1-2 osób do jednego pacjenta.

4. Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby z objawami infekcji takimi jak m.in.: katar, kaszel , gorączka, biegunka.

5. Odwiedziny mogą zostać ograniczone lub wstrzymane decyzją lekarza z uwagi na m.in. wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego, przebieg procesu leczenia , organizację pracy szpitala, prawo do intymności, prywatności  i spokoju  pacjentów przebywających we wspólnej sali chorych.

6. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego z pacjentem. Telefon znajduje się przy każdym łóżku.

7. Osoby odwiedzające mają obowiązek nie zakłócania spokoju pacjentów oraz pracy personelu, zachować czystość , przestrzegać zasad związanych z ograniczeniem zakażeń, tj. m.in. dezynfekcja rąk przed podejściem do pacjenta i po opuszczeniu sali, w razie zaleceń przestrzegać odpowiednich zasad izolacji. Nie wolno  siadać na łóżkach pacjentów. Ponadto zakazuje się manipulowania przy aparaturze medycznej i innych urządzeniach, jak również zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne.

8. Osoby odwiedzające nie mogą wchodzić na  sale innych pacjentów.

9. W przypadku naruszenia zasad odwiedzin, personel szpitala ma prawo nakazać osobom je naruszającym natychmiastowe opuszczenie szpitala.