Marketing i komunikacja

Sprawami z zakresu komunikacji i marketingu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy zajmuje się Dział Funduszy Zewnętrznych, Projektów Rozwojowych i Marketingu. Pracami Działu kieruje Łukasz Czajkowski. Kontakt z pracownikami Działu:

e-mail: marketing@szpital.swidnica.pl

tel. 746320795, 746320589

kom. 690622227

Biuro Działu zlokalizowane jest w budynku głównym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „LATAWIEC” w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica w skrzydle Pracowni Rezonansu Magnetycznego – pokój 1a.