Historia

Szpital „Latawiec” został wzniesiony na początku 1940 roku z przeznaczeniem na sanatorium dla lotników. Dlatego też bryła główna Szpitala z lotu ptaka przypomina samolot. a właściwie konstrukcję latawca. Stąd obiekt ten zyskał swoją niepowtarzalną nazwę. Realizację inwestycji budowy szpitala „Latawiec” rozpoczęto w listopadzie w 1985 r. od adaptacji murów niedokończonego sanatorium. Była to, więc jedna z dłużej ciągnących się inwestycji w służbie zdrowia.

źródło: www.dolny-slask.org.pl

Szpital Latawiec indywidualizuje jego szczególne położenie. Niemiecka hipoteza mówi o tym, że korzystne prądy powietrzne, które okalają, szpital pomagają, w rehabilitacji chorych na serce, płuca, gardło.

Specyfikę położenia charakteryzuje również efekt wiatrów południowo-zachodnich, które nie przenoszą żadnych zanieczyszczeń ze strony miasta w stronę szpitala.

Powierzchnia terenu to 12,23 ha, kubatura wzniesionych budynków to ponad 125 227,0 m 3, powierzchnia użytkowa 33 426,8 m 2, powierzchnia zabudowy 8 790,0 m 2.

W 1985 r. założono rozbudowę obiektu na 258 łóżek szpitalnych wraz z zapleczem gospodarczym i mieszkalnym o kubaturze ponad 169 tys. m 3 Założenia techniczno-ekonomiczne zatwierdzone zostały dnia 24 października 1985 r. przez Wojewódzki Zespół Opiniowania Zamierzeń Inwestycyjnych w Wałbrzychu, a dnia 30 czerwca 1986 r. przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

Inwestycja miała opracowaną dokumentację techniczną, wymagane pozwolenia na budowę oraz uregulowane stosunki prawne terenów, na których jest realizowana. W wyniku kolejnych ustaleń i zmian w programie budowy szpitala zmniejszyła się kubatura przedsięwzięcia o 4.136 m, albowiem zrezygnowano z budowy hotelu dla pielęgniarek i budynku mieszkalnego, a ilość łóżek szpitalnych na koniec 1999 r. planowana była na 284.
Nie była to jednak ostateczna liczba łóżek szpitalnych, ponieważ w lutym 2000 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy opracował program zmian w zakresie zagospodarowania szpitala, z którego wynikało między innymi, że ilość łóżek wynosić będzie 332 (w tym 20 łóżek dziecięcych). Program ten został zaopiniowany przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oraz został zatwierdzony przez Starostę Świdnickiego.
Według założeń z 1985 r. inwestycja miała być zakończona do października 2000 r., lecz z powodu braku środków finansowych, szczególnie w pierwszym okresie jej budowy, termin zakończenia przesunięto na październik 2003 r. Tempo realizacji inwestycji w latach 1985 – 1993 było niezadowalające, a spowodowane to było niewystarczającą ilością środków finansowych.

Przełom w realizacji inwestycji nastąpił w 1994 roku, kiedy została ujęta w spisie inwestycji centralnych.
W latach 1994 – 1999 na jej finansowanie wydatkowano z budżetu centralnego kwotę 47,3 mln zł. Po określeniu popytu na świadczenia zdrowotne pojawiła się konieczność podjęcia niezbędnych kroków dostosowania oferty usług do rynku.
W 1998 – 1999 r. zaczęto przenosić oddziały szpitalne do budynku ?Latawiec?, o kubaturze 59 tys .m3.

Z dniem 30 kwietnia 2009 r. oficjalnie zamknięto, „Zakład Budżetowy Latawiec w budowie” przeniesiono ostatnie oddziały ze szpitala miejskiego przy ul. Westerplatte i tym samym przypieczętowano nowy rozdział w historii tego obiektu. Całość prac pochłonęła ponad 150 milionów złotych.