Zamówienia publiczne / Ogłoszenia / Konkursy

Wdrożenie platformy zakupowej (e-zamówienia)
Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż SP ZOZ w Świdnicy wdraża elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma zakupowa obejmuje zamówienia powyżej 130 000 złotych czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Dostęp do platformy dla Wykonawców jest bezpłatny i znajduje się pod adresem:
https://szpital-swidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
- e-mail: helpdesk@logintrade.net,
- tel. +48 71 7873757; +48 71 7873534; +48 71 7873727 (pn-pt: 8:00-16:00).

Sortuj zamówienia wg