Pracownicze Plany Kapitałowe

Logo Pracowniczych Planów KapitałowychPracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować  z oszczędzania w tym programie, jak i do niego wrócić.

Szczegółowe informacji na temat PPK oraz wzory dokumentów do pobrania: