Porody / Szkoła Rodzenia

Szkoła Rodzenia funkcjonująca w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy prowadzona jest przez doświadczone położne, Annę Gałek i Aurelię Goldmann, pracujące w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym świdnickiego  szpitala.

Ze względu na ciągłe zagrożenie epidemiczne i z myślą o bezpieczeństwie Uczestników Szkoły Rodzenia, zajęcia prowadzone są w małych grupach, z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.

Zapisy przyjmujemy:

 • telefonicznie:  74  8583 770 (w każdy poniedziałek, w godz. 13.00-14.00)  lub

 • mailowo: e.mierzejewska@szpital.swidnica.pl (w treści wiadomości prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu do kontaktu).

Program Szkoły Rodzenia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. W ramach zajęć organizowane są również prelekcje i spotkania z psychologiem, dietetykiem oraz lekarzami specjalistami w dziedzinie ginekologii, neonatologii i anestezjologii.

Zajęcia odbywają się w grupach zajęciowych (ok. 8 osób) wg ustalonego harmonogramu. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby towarzyszące ciężarnej.

Sugerowanym momentem na zapisanie się do szkoły rodzenia jest 15. tydzień ciąży.


Wszystkie osoby zainteresowane porodem w świdnickim szpitalu mogą dodatkowo skorzystać z tzw. Dnia Otwartego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, który organizowany jest w każdą trzecią sobotę miesiąca o godz. 15:00 (zbiórka na izbie przyjęć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, I piętro, hol obok windy).

W ramach tzw. Dnia Otwartego położna przekazuje zainteresowanym najważniejsze informacje dot. porodu w świdnickim szpitalu, wręczając m.in. plan porodu (do pobrania również tutaj), broszurę z informacją o niezbędnej wyprawce (do pobrania również TUTAJ), ankietę epidemiologiczną dla pacjentki oraz ankietę epidemiologiczną dla osoby towarzyszącej. Na zakończenie organizowana jest prezentacja oddziału obejmująca zapoznanie z jego topografią tj. m.in. zaprezentowanie izby przyjęć, sal przed- i poporodowych, gabinetów konsultacyjnych, pracowni diagnostycznych oraz sal porodowych wraz z ich nowoczesnym wyposażeniem.


Oddział Ginekologiczno-Położniczy dysponuje salami poporodowymi jedno-, dwu i trzyosobowymi. Każda sala posiada pełny węzeł sanitarny oraz stanowisko do pielęgnacji noworodka. Każda sala wyposażona jest w wysokiej klasy sterowane elektrycznie łóżka dla pacjentek po porodzie. Ponadto szpital zapewnia również wiele akcesoriów niezbędnych w czasie pobytu w szpitalu m.in. laktatory elektryczne klasy szpitalnej oraz indywidualne końcówki i buteleczki.


PORODY RODZINNE – obostrzenia epidemiologiczne:

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dopuszczamy obecność osoby towarzyszącej pod warunkiem spełnienia następujących zasad:

Osoba towarzysząca:

  • nie może pozostawać w kwarantannie lub w izolacji,
  • zgłasza się do Izby Przyjęć Ginekologiczno – Położniczej, gdzie:
  • wypełnia ankietę epidemiologiczną – prosimy o szczere i prawdziwe informacje,
  • poddana jest testowi antygenowemu w kierunku SARS-CoV-2 (wykonanie testu jest dla osoby towarzyszącej bezpłatne – koszt ponosi szpital, czas oczekiwania na wynik testu wynosi 15 minut),
  • przez cały pobyt w szpitalu nosi maskę, rękawiczki, fartuch ochronny – wskazane we własnym zakresie,
  • może zostać wpuszczona w momencie rozpoczętego porodu (decyduje personel medyczny),
  • po porodzie i dwugodzinnej obserwacji mamy i dziecka w momencie przekazania ich na Oddział Położniczo – Noworodkowy opuszcza szpital.

Prosimy i liczymy na wyrozumiałość oraz poszanowanie obowiązujących zasad. Mają one za zadanie zapewnienie maksymalnej ochrony pacjentek i personelu. Brak akceptacji zaleceń lub niezastosowanie się do nich są podstawą do cofnięcia zgody na obecność przy porodzie.

Serdecznie zapraszamy do odbycia porodu w naszym szpitalu.