Nocna i Świąteczna Pomoc

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać w razie:
– nagłego zachorowania,
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza bądź pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

W uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta. Wezwania telefoniczne, są realizowane przez placówkę nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zgodnie z wyznaczonym obszarem zabezpieczenia.

Pracę nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wspomaga Teleplatforma Pierwszego Kontaktu. Dzwoniąc na infolinię pacjent otrzyma w ramach teleporady niezbędną pomoc medyczną. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu tel. 800 137 200 .

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Nr telefonu do świdnickiej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 74 66 22 780.

W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu prosimy o kontakt z Teleplatformą Pierwszego Kontaktu tel. 800 137 200  lub inną placówką nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Lista dolnośląskich placówek nocnej i światecznej pomocy dostępna na stronie www. Dolnośląskiego Oddziału NFZ.