Poradniki i komunikaty

I. PORADNIKI DLA PACJENTÓW:

1. Odleżyny – porady dla pacjentów,

2. Zapobieganie upadkom pacjentów – materiał edukacyjny,

3. Połóg po porodzie – porady dla kobiet.

4. Poradniki żywieniowe dostępne w zakładce „Dla pacjenta” – „Dietetyk szpitalny”

5. Informacja i zalecenia dla pacjentów z zaćmą przed przyjęciem do szpitala oraz po zabiegu operacyjnym zaćmy – w Oddziale Okulistycznym SPZOZ w Świdnicy

6.Informator dla Rodziców i Opiekunów pacjentów Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Świdnicy

7.„Mały pacjent – Poradnik dla rodziców i personelu medycznego”

II. BADANIA LABORATORYJNE:

LABORATORIUM ANALITYCZNE:

1. Instrukcja dla Pacjenta – „Jak przygotować się do badań laboratoryjnych”,

2. Instrukcja dla Pacjenta – „Pozyskiwanie moczu do badań laboratoryjnych”,

3. Instrukcja dla Pacjenta – „Pozyskiwanie kału i próbek na badania parazytologiczne”,

4. Instrukcja dla Pacjenta  – „Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych u małych dzieci”.

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE:

1. Schemat badania mikrobiologicznego,

2. Ulotka – pobieranie materiału,

3. Zasady pobierania materiału oraz przygotowania się do badania mikrobiologicznego,

4. Zasada pobierania materiału u kobiet,

5. Zasady pobierania materiału u mężczyzn,

6. Zasady pobierania materiału u niemowląt i małych dzieci,

7. Pobranie wymazu z gardła,

8. Pobranie wymazu z nosa ,

9. Plwocina,

10. Pobranie do badania kału,

11. Pobranie wymazu z odbytu.20190730_Informacja_uprawnienia_ pacjentów

III. INNE KOMUNIKATY I INFORMACJE:

1. Komunikaty bezpieczeństwa dla produktów leczniczych.

2. Informacja dla pacjentów o uprawnieniach do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

3. Ulotka informacyjna dot. badań mammograficznych.