dr Adriana Wąsowicz – Piotrowska nowym Lekarzem Kierującym Oddziałem Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Szpital LATAWIEC ma nowego ordynatora oddziału neurologii z pododdziałem udarowym. Dotychczasową ordynator dr Hannę Marczyńską zastąpiła dr Adriana Wąsowicz-Piotrowska.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z dr Adrianą Wąsowicz – Piotrowską.

https://doba.pl/index.php?mod=articles&func=article&id=24661&preview=1c47bcd07236734628876946d4305272&site=dsw