Dyrekcja


Grzegorz Kloc, Dyrektor

Grzegorz Kloc jest mgr ekonomii w zakresie organizacji i zarządzania. Ukończył kursy w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Doświadczony menadżer sektora ochrony zdrowia, pełniący funkcję Dyrektora SPZOZ w Świdnicy od 2012 roku, a wcześniej wieloletni Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SPZOZ w Świdnicy.

 


lek. med. Sławomir Pietrzak, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Sławomir Pietrzak jest lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie kardiologii. Ukończył studia medyczne na Akademi Medycznej w Poznaniu. Jest związany ze świdnickim szpitalem od 2010 roku, w którym świadczy usługi w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i z Pododdziałem Angiologicznym. Doświadczenie zdobywał również pracując w wałbrzyskim Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego.

.