Dyrekcja


Grzegorz Kloc

Dyrektor

 

 

 

 

Zbigniew Kubiaczyk

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa