Dane teleadresowe

Fundacja „Pomóżmy Naszym Pacjentom”

ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica
tel.: (074) 851 74 00
fax. (074) 851 74 37

KRS 0000222928
konto: PKO S.A I/O Świdnica 55 1240 1978 1111 0010 0494 3607