Badania komercyjne

Badania w zakresie radiodiagnotycznym (RTG)

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii oferuje podstawowe , specjalistyczne oraz uzupełniające badania wszystkich okolic ciała w zakresie:

– badania centralnego układu nerwowego: mózgoczaszka, twarzoczaszka,  kręgosłup
– badania narządów klatki piersiowej części kostnych
– badania narządów jamy brzusznej
– badania układu ruchu kości długich, rąk i stóp, dużych stawów

Cennik usług medycznych

Badania w zakresie ultrasonografii (USG)
Zapewniamy kompleksową diagnostykę specjalistyczną w zakresie ultrasonografii, do której zaliczamy:

– USG jamy brzusznej
– USG głowy
– USG tarczycy
– USG węzłów chłonnych
– USG ślinianek
– USG jam opłucnowych
– USG jąder
– USG prostaty
– Kolorowy Doppler

Cennik usług medycznych

Badania w zakresie ultrasonografii naczyniowej (USG naczyniowe)

Zapewniamy kompleksową diagnostykę specjalistyczną w zakresie ultrasonografii naczyniowej:

– USG żył kończyn dolnych
– USG żył kończyn górnych
– USG tętnic kończyn górnych
– USG tętnic kończyn dolnych
– USG tętnic szyjnych (dogłowowych)
– USG naczyń jamy brzusznej pod kątem obecności tętniaków

Cennik usług medycznych

Badania w zakresie tomografii komputerowej
Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii oferuje badania tomografii komputerowej
(z kontrastem lub bez) w zakresie, między innymi:

– TK głowy
– TK twarzoczaszki
– TK zatok
– TK kręgosłupa
– TK klatki piersiowej
– TK jamy brzusznej
– TK miednicy
– TK kończyn

Cennik usług medycznych

Badania w zakresie densytometrii
Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Regionalnego oferuje badania densytometrii kości:

– densytometria kręgosłupa
– densytometria kości udowej (biodro)
– densytometria wokół endoprotezy kości udowej
– densytometria przedramienia
– ocena ilości tkanki tłuszczowej i mięśniowej (densytometria całego kośćca – total body)
– morfometria kręgosłupa

Cennik usług medycznych

Badania laboratoryjne

Badanie dostępne w naszym Laboratorium :

– hematologia i koagulologia
– analityka ogólna
– biochemia kliniczna
– immunochemia
– immunologia z autoimmunologią
– serologia grup krwi z możliwością wykonania karty grupy krwi
– toksykologia
– diagnostyka chorób zakaźnych
– wymaz z nosa, gardła, oka, ran, śródoperacyjne
– posiew mikrobiologiczny (mocz, ropa, płyn z jamy ciała, krew, płyn mózgowo-rdzeniowy)
– wymazy czystościowe w zakresie diagnostyki zakażeń szpitalnych

Cennik usług medycznych

Badania w zakresie poziomu mikropierwiastków wpływających na ryzyko nowotworów

Badanie jest dostępne w naszym Laboratorium w ramach dwóch pakietów:

– pakiet 1 ? 1 do 3 wybrane oznaczenia selen (Se), arsen (As), cynk (Zn), kadm (Cd), ołów (Pb), miedź (Cu)
– pakiet 2 ? 4 do 6 wybranych oznaczeń selen (Se), arsen (As), cynk (Zn), kadm (Cd), ołów (Pb), miedź (Cu)

Cennik usług medycznych