Porody rodzinne

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dopuszczamy obecność osoby towarzyszącej pod warunkiem spełnienia następujących zasad ??

Osoba towarzysząca:
?? nie może pozostawać w kwarantannie lub w izolacji,

?? zgasza się do Izby Przyjęć Ginekologiczno – Położniczej, gdzie:

?? wypełnia ankietę epidemiologiczną ? prosimy o szczere i prawdziwe informacje,

?? poddana jest testowi antygenowemu w kierunku SARS-CoV-2 (wykonanie testu jest dla osoby towarzyszącej bezpłatne – koszt ponosi szpital, czas oczekiwania na wynik testu wynosi 15 minut),

?? przez cały pobyt w szpitalu nosi maskę, rękawiczki, fartuch ochronny ? wskazane we własnym zakresie,

?? może zostać wpuszczona w momencie rozpoczętego porodu (decyduje personel medyczny),

?? po porodzie i dwugodzinnej obserwacji mamy i dziecka w momencie przekazania ich na Oddział Położniczo – Noworodkowy opuszcza szpital.

Prosimy i liczymy na wyrozumiałość oraz poszanowanie obowiązujących zasad. Mają one za zadanie zapewnienie maksymalnej ochrony pacjentek i personelu. Brak akceptacji zaleceń lub niezastosowanie się do nich są podstawą do cofnięcia zgody na obecność przy porodzie.

Serdecznie zapraszamy do odbycia porodu w naszym szpitalu.