Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe

Pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową zgłaszają się do Rejestracji Onkologicznej (I piętro budynku głównego szpitala Latawiec) ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ( 1210 –  kod Poradni Genetycznej).

W zakresie realizacji programu SPZOZ współpracuje z NZOZ INNOWACYJNA MEDYCZYNA READ-GENE S.A. – Ośrodkiem Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM) w Szczecinie prof. dr hab. J. Lubińskim oraz dr hab. n. med. T. Huzarskim (badania molekularne, konsultacje genetyczne).

Zadania finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.