Podziękowanie dla personelu oddziału neurologicznego

Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęło podziękowanie dla personelu oddziału neurologii.

„Pani Ordynator Oddziału Neurologii Szpitala „Latawiec” w Świdnicy – Hannie Marczyńskiej, wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i Paniom salowym w podzięce za profesjonalną pomoc, opiekę i wsparcie w ratowaniu mojego życia.…

Podziękowania dla personelu Oddziału Chirurgii Ogólnej

Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla personelu Oddziału Chirurgii Ogólnej.
„Niniejszym składam na Pana ręce serdeczne podziękowania Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej Panu dr n. med. Adamowi Biernackiemu, a także całemu personelowi medycznemu, za okazaną pomoc i troskliwą

Podziękowanie dla personelu Oddziału Okulistycznego

Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla lekarza Oddziału Okulistycznego.
„Na ręce Pana Dyrektora pragnę serdecznie podziękować za fachową opiekę i okazaną troskę podczas mojego pobytu w Oddziale Okulistycznym całemu personelowi, a w szczególności Panu doktorowi Jarosławowi Pelczarowi.

Podziękowania dla personelu Oddziału Gastroeneterologicznego

Na ręce dyrektora SP ZOZ w Świdnicy Grzegorza Kloca złożono podziękowanie dla personelu Oddziału Gastroenterologicznego.
W miesiącu czerwcu 2016 roku byłam przyjęta na oddział Gastroenterologii w Świdnicy z ogólnym wyczerpaniem i osłabieniem, przez ciągłe biegunki, pomimo leczenia ciągłego w

Podziękowanie dla personelu Oddziału Gastroenetrologicznego

Na ręce Pana Dyrektora pragnę przekazać wyrazy głębokiej wdzięczności:
Panu Witoldowi Marczyńskiemu – Ordynatorowi Oddziału Gastroenetrologicznego Szpitala „Latawiec” w Świdnicy.
Panom Markowi Pająkowi i Mirosławowi Wójcikowi – lekarzom prowadzącym.
Za bardzo fachową i troskliwą opiekę medyczną:
Pani Oddziałowej, Paniom