🟥 ZASADY FUNKCJONOWANIA SZPITALA W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do dnia 31 marca 2023r. nakazuje się zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, w budynku szpitala oraz laboratorium. 

Zaleca się, aby każda osoba wchodząca do szpitala zdezynfekowała ręce

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami i wytycznymi prezentowanymi w linkach poniżej:

 ZALECENIA DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH (informacja dla pacjentów).
 Ważne informacji dot. sytuacji epidemiologicznej, ważne numery telefonów.

🟥 ZASADY ODWIEDZIN – INFORMACJA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy wszystkie osoby odwiedzające, aby ze względu na dobro pacjenta i jego stan zdrowia – przestrzegały następujących zasad:

   • Osoby odwiedzające, u których występują objawy infekcji, szczególnie dróg oddechowych typu np. bóle gardła,  katar,  kaszel, nie powinny odwiedzać pacjentów.
   • Odwiedzający, którzy będą mieli wątpliwości co do swojego stanu zdrowia powinni skontaktować się z personelem medycznym, który wyrazi zgodę lub odradzi odwiedziny.
   • Jednego pacjenta w tym samym czasie powinna odwiedzać tylko jedna osoba – zaleca się, aby odwiedziny trwały nie dłużej niż 30 min.
   • Z uwagi na dobro dzieci i pacjentów nie przewiduje się odwiedzin przez dzieci do 15 r.ż. oraz odwiedzin w strefie „covidowej”. W wyjątkowych sytuacjach lekarz kierujący oddziałem lub lekarz dyżurny może wyrazić zgodę na odwiedziny.
   • W stosunku do pacjentów należy stosować odpowiednie zasady izolacji, o których poinformuje personel medyczny.
   • Odwiedzający ma obowiązek stosowania maski ochronnej na usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala.
   • Przez cały okres pobytu w szpitalu można kontaktować się z chorym korespondencyjnie i telefonicznie. Telefon znajduje się przy każdym łóżku pacjenta.
   • Przed podejściem do pacjenta i po zakończeniu odwiedzin należy umyć, osuszyć jednorazowym ręcznikiem i zdezynfekować ręce wg poniższego schematu:

umyć dłonie aż do nadgarstka wodą z mydłem (ok. 30 sekund),
spłukać i dokładnie wytrzeć w ręcznik jednorazowy,
nalać 1 porcję (jedno naciśnięcie) preparatu dezynfekcyjnego na dłonie i wcierać aż do całkowitego wyschnięcia (ok. 30 sekund).

Potrzebne płyny i materiały znajdują się przy wejściu do szpitala, w holach komunikacyjnych, przed oddziałem i na salach chorych. 

🟥 TESTY/ BADANIA W KIERUNKU WIRUSA SARS-COV-2

Informujemy, że od 01-04-2022 r., decyzją Ministra Zdrowia, Punkt Poboru Wymazów w kontenerze zostaje ZAMKNIĘTY. W dalszym ciągu oferujemy badania komercyjne (odpłatne) w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Badania są wykonywanie w Laboratorium Diagnostycznym, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj