List Intencyjny Fundacji

Fundacja Pomóżmy Naszym Pacjentom jest organizacją skupiającą lekarzy, pielęgniarki, prawników, menedżerów.

Fundacja pragnie wspierać realizację programów profilaktycznych, których celem jest zmniejszenie zachorowania na nowotwory. Fundacja zbiera pieniądze na zakup mammografu. Wg danych statystycznych – rak piersi jest najczęściej spotykanym nowotworem u kobiet.

Co roku w Polsce notujemy około 10 000 nowych zachorowań. Statystycznie u 1 z 12 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia występuje nowotwór sutka. Populacja kobiet w tym wieku wynosi 11,4 miliona, więc liczba kobiet zagrożona nowotworem sutka w Polsce to 951 000. 20% tej populacji jest statystycznie zagrożona nowotworem złośliwym (czyli 190 000). Nowotwór gruczołu sutkowego jest główną przyczyną zgonów u kobiet w wieku powyżej 30 lat!!!

Aktywne włączenie się Pana firmy do realizacji działań prozdrowotnych poprzez udział w sponsorowaniu zakupu mammografu, ,którego koszt wynosi ok. 250 000 zł, stanie się konkretnym działaniem zmierzającym do zmiany przedstawionej powyżej sytuacji.

Jest to również szansa na zaprezentowanie Pana firmy, jako podmiotu wspierającego działalność charytatywną i kształtującą wizerunek zdrowia Powiatu Świdnickiego.

Państwa firma też może pomóc pacjentom, w tym swoim pracownikom!

Patronat medialny nad akcją objęła Gazeta Świdnicka – Wrocławska, Służba Zdrowia, TV Tele-Raj, Menedżer Zdrowia, Info – Med, GRAFF, które regularnie informują o rozwoju akcji, również o sponsorach i darczyńcach włączających się do pomocy. Zapraszamy do współpracy i sponsorowania naszej akcji. Szczegółowych informacji na temat warunków sponsoringu udzielamy telefonicznie lub listownie:

Fundacja „Pomóżmy naszym pacjentom”

ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica
tel. 074/ 851 71 09

Pieniądze można wpłacać na konto bankowe:
PKO S. A. I/O Świdnica 55 1240 1978 1111 0010 0494 3607

Świadomość istnienia potrzeb pacjentów stały się inspiracją dla nazwy Fundacji – Pomóżmy Naszym Pacjentom.

Państwa firmie jako darczyńcy zdrowia proponujemy możliwość promocji np. promocyjne badania dla pracowników Państwa firmy, tabliczki upamiętniające, prezentacja Waszej firmy podczas różnego rodzaju imprez, konferencji, sylwetki sponsorów przedstawiane będą przez media w wywiadach prasowych i telewizyjnych udzielanych także przez pacjentów

 

Z poważaniem,
PREZES
Jacek Domejko