Program badań w kierunku wykrywania raka płuca – niskodawkowa TK

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy realizuje Program badań w kierunku wykrywania raka płuca. Badania wykonywane przy pomocy niskodawkowej tomografii komputerowej, która pozwala na wykrycie choroby płuc we wczesnym stadium. Udział w Programie jest bezpłatny. Zadanie pn. „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Program skierowany jest do osób:

  • w wieku  55-74 lat:

– które palą papierosy nałogowo ? mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom, np. palą paczkę dziennie od 20 lat lub palą 2 paczki dziennie przez 10 lat;

– którym nie udało się rzucić palenia na więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji).

  •  w wieku 50-74 lat :

które spełniają powyższe kryteria, a dodatkowo:

– z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy, radonu;

– chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego;

– ktoś z ich bezpośredniej rodziny (pierwszego stopnia) miał raka płuca;

– chorują na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

JAK SKORZYSTAĆ Z BADAŃ?

Aby skorzystać z badań należy:

  • Wypełnić ankietę kwalifikującą do badania. Można to zrobić osobiście lub skorzystać z infolinii pod numerem tel.  539 521 370 (od pon. do pt. w godz. 14.00 – 16.00). FORMULARZ ANKIETY jest dostępny ? tutaj. 
  • Dostarczyć wypełnioną ankietę do Rejestracji ZDOiR SPZOZ w Świdnicy. 

osobiście lub

za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub

za pośrednictwem poczty e-mail: TKpluc@szpital.swidnica.pl

Termin badania będzie ustalany z Pacjentem ? telefonicznie. 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań  !!!

DOKUMENTY do pobrania:

ANKIETA KWALIFIKACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROGRAMU