Blok operacyjny

SP ZOZ w Świdnicy
RSS "Latawiec"
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica
Pielęgniarka Oddziałowa
Anna Przybylska
a.przybylska@szpital.swidnica.pl

TELEFONY:

Pielęgniarka oddziałowa:
74 6320 692
74 8583 692

Dyżurka pielęgniarek:
74 6320 694
74 8583 694

Gabinet lekarzy anestezjologów:
74 6320 693
74 8583 693

Gabinet lekarzy zabiegowych:
74 6320 718
74 8583 718

Centralny Blok Operacyjny powstał 2009 roku i jest jednym z kluczowych komórek organizacyjnych funkcjonujących w szpitalu.

Na bloku operacyjnym wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ortopedii, ginekologii oraz laryngologii. Blok wyposażony jest w wysoce specjalistyczne instrumentarium narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych i artroskopowych oraz w sprzęt medyczny najnowszej generacji. Nasi Pacjenci otoczeni są fachową opieką zgodnie z najnowszymi standardami obowiązującymi na blokach operacyjnych.

Blok operacyjny świdnickiego Latawca jest odrębną jednostką organizacyjną. Wstęp  mają tylko osoby bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie zabiegów operacyjnych, co pozwala na zachowanie właściwego reżimu sanitarnego-epidemiologicznego. Przez całą dobę personel bloku dyżuruje w pełnej gotowości i z pełną obsadą do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnych, przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu w narzędzia i materiały przez Centralną Sterylizatornię, również funkcjonującą w świdnickim szpitalu.

Planowane zabiegi operacyjne odbywają się w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 14:35 według ustalonego i zatwierdzonego przez Dyrektora SP ZOZ ramowego harmonogramu. Zabiegi w trybie ostrym wykonywane są przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Na trakcie operacyjnym zatrudniony jest wysoko wykwalifikowany personel. Na  bloku operacyjnym pracuje łącznie około 120 osób, w tym lekarze specjaliści z oddziałów zabiegowych, lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki operacyjne, pielęgniarki anestezjologiczne oraz personel pomocniczy. Większość z 19 zatrudnionych pielęgniarek operacyjnych  posiada wyższe wykształcenie oraz specjalizacje i kursy kwalifikacyjne z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego. Wymagane na bloku operacyjnym wysokie kwalifikacje zatrudnianego personelu, podyktowane są faktem wykonywania na trakcie około 400 różnego rodzaju zabiegów operacyjnych z zakresu  chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ortopedii, traumatologii, ginekologii, położnictwa oraz laryngologii. Średniorocznie na bloku operacyjnym wykonywanych jest ok. 3700 zabiegów operacyjnych.

Blok operacyjny posiada pięć sal operacyjnych, a każda z nich ma swój pokój do przygotowania chorych przed operacją oraz pokój przygotowawczy dla lekarzy tzw. ?myjnię?. Poza tym posiada salę pooperacyjną z sześcioma stanowiskami nadzoru pooperacyjnego. Wszystkie sale operacyjne wyposażone są w klimatyzację z systemem filtrów i nawiewem laminarnym. Rozwiązanie te pozwala na utrzymaniu stałego dodatniego ciśnienia, przez co uniemożliwia zasysanie powietrza, przedostawanie się bakterii i zanieczyszczeń z innych pomieszczeń zapewniając tym utrzymanie sterylności powietrza. Do wszystkich sal operacyjnych doprowadzone są w sposób centralny gazy medyczne oraz próżnia. Ściany sal zostały wykonane z kwasoodpornych paneli położonych metodą bez spoinową, malowanych proszkowo z powłoką przeciwdrobnoustrojową, działającą w oparciu o technologię jonów srebra. Sale wyposażone są w nowoczesne, specjalistyczne stoły z wymiennymi blatami. Stanowiska do operacji posiadają aparaty do znieczuleń, zapewniające śródoperacyjne monitorowanie parametrów, stopnia zwiotczenia i sedacji pacjenta oraz bezcieniowe, ledowe lampy operacyjne.

Nasi specjaliści wyznaczają nowoczesne kierunki operacyjne poprzez propagowanie zaawansowanych metod operacyjnych. Nie byłoby to jednak możliwe bez nowoczesnego sprzętu takiego jak kolumna artoskopowa z torem wizyjnym, czy trzy kolumny laparoskopowe w tym jedna Einstein Vision z systemem wizualizacji obrazu 3D, przeznaczona do laparoskopowych zabiegów onkologicznych. Nóż harmoniczny, którym dysponuje świdnicki blok operacyjny umożliwia zamykanie do 7 mm. naczyń w niskich temperaturach, używany do narządów miąższowych. Koagulacje z opcją waporyzacji stosowaną w środowisku mokrym podczas zabiegów artoskopowych oraz wszelakiego rodzaju diatermie chirurgiczne z termozgrzewem, do zamykania dużych naczyń, z koagulacją argonową pozwalającą na zamykanie drobnych naczyń sprayem, jednorazowe elektronarzędzia typu Caiman, biclampy itp. Wszystkie elektronarzędzia mają zastosowanie w operacjach laparoskopowych oraz tradycyjnych. Po za tym operatorzy mają do dyspozycji śródoperacyjne aparaty RTG z ramieniem C, aparat do monitorowania nerwu krtaniowego oraz w pełni wyposażone zestawy narzędzi do zabiegów laparoskopowych i na otwarto. Posiadamy również różnego rodzaju  systemy napędów  akumulatorowych i motor-systemy   (wiertarki, piły) do specjalistycznych zabiegów ortopedycznych takich jak endoprotezy biodra i stawów kolanowych. Mamy również do dyspozycji wysokospecjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku wykorzystywany do wykonywania operacji oraz znieczuleń, jednorazowe obłożenia, fartuchy, sprzęt umożliwiający śródoperacyjne  ogrzewanie pacjenta itp.

Wszyscy zabiegamy o to, żeby nasz blok operacyjny pod każdym względem był bezpieczny, bowiem BEZPIECZNY BLOK OPERACYJNY TO BEZPIECZNY PACJENT.