Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

SP ZOZ w Świdnicy
RSS "Latawiec" w Świdnicy
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

Gabinet ordynatora:
tel.: 74 851 74 28
tel.:74 632 04 28
Gabinet lekarski:
tel.: 74 858 37 15
tel.: 74 632 07 15
Sekretariat/Pielęgniarka oddziałowa:
tel.: 74 858 37 14
tel.: 74 632 07 14
Dyżurka pielęgniarek:
tel.: 74 851 74 41
tel.: 74 632 04 41
Pok. socjalny pielęgniarek:
tel.: 74 851 74 29
tel.: 74 632 04 29

E-mail:
m.wojtowicz@szpital.swidnica.pl

Lekarz Kierujący Oddziałem lek. med. Mirosław Wojtowicz
Pielęgniarka Oddziałowa Beata Kwiecińska

W Oddziale Intensywnej Terapii leczeni są chorzy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, u których występują znaczne zaburzenia podstawowych czynności układu oddechowego, krążenia czy procesów metabolicznych.

Lekarze i pielęgniarki Oddziału Anestezjologii zajmują się przygotowaniem przedoperacyjnym, znieczuleniem do operacji oraz leczeniem bólu pooperacyjnego.

W Oddziale Intensywnej Terapii dyżurują lekarze anestezjolodzy z największym doświadczeniem oraz pielęgniarki po specjalistycznym szkoleniu w zakresie intensywnej terapii. Oddział posiada 6 łóżek.

W terapii stanów zagrożenia życia stosowane są nowoczesne techniki medyczne. Oddział posiada wysokiej klasy sprzęt medyczny m.in. sprzęt monitorujący funkcje życiowe, respiratory, pompy infuzyjne i defibrylatory.