Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

SP ZOZ w Świdnicy
RSS "Latawiec" w Świdnicy
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

Gabinet Ordynatora:
74 6320 428
74 8517 428
Gabinet Lekarski:
74 6320 715
74 8583 715
Sekretariat/Pielęgniarka Oddziałowa:
74 6320 714
74 8583 714
Dyżurka Pielęgniarek:
74 6320 441
74 8517 441
Pok. Socjalny Pielęgniarek:
74 6320 429
74 8517 429

E-mail:
m.wojtowicz@szpital.swidnica.pl

Lekarz Kierujący Oddziałem lek. med. Mirosław Wojtowicz
Pielęgniarka Oddziałowa Beata Kwiecińska

W Oddziale Intensywnej Terapii leczeni są chorzy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, u których występują znaczne zaburzenia podstawowych czynności układu oddechowego, krążenia czy procesów metabolicznych.

Lekarze i pielęgniarki Oddziału Anestezjologii zajmują się przygotowaniem przedoperacyjnym, znieczuleniem do operacji oraz leczeniem bólu pooperacyjnego.

W Oddziale Intensywnej Terapii dyżurują lekarze anestezjolodzy z największym doświadczeniem oraz pielęgniarki po specjalistycznym szkoleniu w zakresie intensywnej terapii. Oddział posiada 6 łóżek.

W terapii stanów zagrożenia życia stosowane są nowoczesne techniki medyczne. Oddział posiada wysokiej klasy sprzęt medyczny m.in. sprzęt monitorujący funkcje życiowe, respiratory, pompy infuzyjne i defibrylatory.