Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

SP ZOZ w Świdnicy
RSS "Latawiec" w Świdnicy
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica
e-mail.:
ortopedia@szpital.swidnica.pl

Gabinet lekarski:
tel.: 74 858 37 27; 74 632 07 27
Dyżurka pielęgniarek:
tel.: 74 858 37 00; 74 632 07 00
Pielęgniarka Oddziałowa:
tel.: 74 858 37 24; 74 632 07 24

Lekarz Kierujący Oddziałem - Józef Korta
Pielęgniarka Oddziałowa - Bożena Bartosińska

Oddział Chirurgii  Urazowo-Ortopedycznej - specjalizuje się w leczeniu schorzeń narządów ruchu: schorzeń nagłych - spowodowanych urazami lub schorzeniami wrodzonymi i nabytymi.

Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę medyczną. Posiadane doświadczenie operacyjne pozwala na bezpieczne wszczepianie endoprotez stawów biodrowych: cementowanych chorym w starszym wieku, bezcementowych ludziom młodym oraz stawów kolanowych.

Oddział świadczy usługi w ramach umowy podpisanej z NFZ i pracuje w trybie całodobowym, posiada 21 łóżek, pełni codziennie ostry dyżur chirurgiczny.

Wysoki poziom świadczonych usług zapewnia wyszkolony personel medyczny oraz wykorzystanie w diagnostyce i terapii najnowszych osiągnięć medycyny, zarówno w zakresie technik operacyjnych, jak i prowadzenia leczenia w okresie przed i pooperacyjnym.