Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i z Pododdziałem Angiologicznym

SP ZOZ w Świdnicy
Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec"

ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

Ordynator:
tel.: 74 851 74 01
Oddziałowa:
tel.: 74 851 74 04
Gabinet Lekarski:
tel.: 74 851 74 02
Sekretariat:
tel.: 74 851 74 16
fax: 74 851 71 45
Dyżurka pielęgniarska:
tel.: 74 851 74 05
fax: 74 851 74 06
Intensywna terapia:
tel.: 74 851 74 07
Pracownia Angiografii
tel.: 74 858 36 12

Lekarz Kierujący Oddziałem lek. med. Ireneusz Babiak
Pielęgniarka Oddziałowa Agnieszka Smogór

Oddział świadczy:

   • usługi w ramach umowy podpisanej z NFZ,
   • usługi komercyjne wg cennika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Oddział pracuje w trybie całodobowym, pełni codziennie ostry dyżur kardiologiczny.

Oddział posiada 40 łóżek dla chorych w tym:

   • 5 łóżkowy w ramach Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
   • 6 łóżek w ramach Pododdziału Angiologicznego.