Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

SP ZOZ w Świdnicy
Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec"

ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

Ordynator:
74 6320 401
74 8517 401
Oddziałowa:
74 6320 404
74 8517 404
Gabinet Lekarski:
74 6320 402
74 8517 402
Sekretariat:
74 6320 416
74 8517 416
fax: 74 8517 145
Dyżurka Pielęgniarska:
74 6320 405
74 8517 405
fax: 74 8517 406
Intensywna Terapia:
74 6320 407
74 8517 407
Pracownia Angiografii
74 6320 612
74 8583 612

Lekarz Kierujący Oddziałem lek. med. Ireneusz Babiak
Pielęgniarka Oddziałowa Agnieszka Smogór

Oddział świadczy:

   • usługi w ramach umowy podpisanej z NFZ,
   • usługi komercyjne wg cennika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Oddział pracuje w trybie całodobowym, pełni codziennie ostry dyżur kardiologiczny.

Oddział posiada 40 łóżek dla chorych w tym:

   • 5 łóżkowy w ramach Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
   • 6 łóżek w ramach Pododdziału Angiologicznego.