Oddział Onkologii Klinicznej

Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec”
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

Ordynator:
E-mail: e.kilar@szpital.swidnica.pl
Pielęgniarka Oddziałowa:
74 6320 224
74 8517 224
Dyżurka Pielęgniarek:
74 6320 375
74 8517 375
Sekretariat:
74 6320 135
74 8517 135

 

Lekarz Kierujący Oddziałem dr n. med. Ewa Kilar

Pielęgniarka Oddziałowa Lilianna Olkowska

Zalecenia dla pacjentów dot. sytuacji zagrożenia epidemiologicznego (KORONAWIRUS) – kliknij tutaj.

Oddział Onkologii Klinicznej (19 łóżkowy) prowadzi leczenie w trybie całodobowym w tym łózka chemioterapii dziennej (6 łóżek dziennych).

Oddział świadczy usługi w ramach umowy podpisanej z NFZ. Stacjonarne leczenie pacjentów jest szczególnie wymagane przy stosowaniu:

– programów chemioterapii obciążonych licznymi objawami niepożądanymi,

– u osób z obecnością schorzeń współistniejących, które wymagają kontroli przy stosowaniu chemioterapii (schorzenia kardiologiczne, nefrologiczne itp.).


Godziny przyjęć: w dni powszednie w godzinach od 07:00 do 15:00.

Pacjenci do Oddziału kierowani są:

– przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy onkologów oraz lekarzy specjalistów (urolog, hematolog, ginekolog, itd.) celem wykonania procedur onkologicznych,
– z rozpoznaną i potwierdzoną histopatologicznie chorobą nowotworową,
– z wynikami badań dodatkowych wchodzących w kompetencje osób kierujących zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu badań niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 38, poz.767), w trybie planowym (konieczność zabezpieczenia w leki cytostatyczne zgodnie z procedurami.

Poradnik dla pacjenta – „Żywienie a choroba nowotworowa”

 

 

Oddział Onkologii Klinicznej wraz z Poradnią Genetyczną w swojej działalności prowadzą aktywne działania w zakresie uczestnictwa w badaniach klinicznych, projektach naukowych, programach profilaktycznych oraz lekowych.

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Świdnicki Onkologia współpracuje z ośrodkami akademickimi, w szczególności z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. Współpraca ta odbywa się w szczególności w zakresie onkologii klinicznej. Obecnie prowadzone są następujące projekty badawcze:

1/ „Walidacja zestawu diagnostycznego do wczesnego stwierdzenia obecności nowotworu piersi i/lub jajnika w technice ciekłej biopsji wraz z rozbudową banku materiału biologicznego Zakładu Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (2019-2021)

2/ Prevention of females malignancies in families with hereditary breast cancer by personalized optimization of Se levels in the organism – MCNDZ w Szczecinie oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

W ramach drugiego z projektów aktywna współpraca z zespołem specjalistów prof. Jana Lubińskiego i dr hab. n. med. Tomasza Huzarskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzona już od 2000r., objawia się działaniami zarówno edukacyjne, jak i decyzjami związanymi z zaleceniami zabiegów redukujących ryzyko nowotworów uwarunkowanych dziedzicznie.

BADANIA KLINICZNE

W oddziale realizowane jest obecnie badanie kliniczne raka piersi MK-7339-009 – An Open-label, Randomized, Phase 2/3 Study of Olaparib Plus Pembrolizumab Versus Chemotherapy Plus Pembrolizumab After Induction of Clinical Benefit With First-line Chemotherapy Plus Pembrolizumab in Participants With Locally Recurrent Inoperable or Metastatic Triple Negative Breast Cancer (TNBC).

Szpital prowadzi również dodatkowe działania związane z tzw. Pakietem Onkologicznym oraz tzw. Pilotażem Onkologicznym.

Realizacja programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej w SPZOZ w Świdnicy odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz.U.2018, poz.2423) oraz procedury wewnętrzne. Pilotaż realizowany jest w okresie od 01.02.2019r. do 31.12.2021r.

Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem oraz procedurami wewnętrznymi prowadzony jest również Pakiet Onkologiczny, który realizowany jest od 1.01.2015 r. Celem procedury jest określenie postępowania i organizacji udzielania świadczeń  w ramach diagnostyki i leczenia onkologicznego- pakiet onkologiczny, a jej przedmiotem jest sposób postępowania we wszystkich etapach przebiegu procesu leczenia chorego onkologicznego-pakiet onkologiczny. Procedura obowiązuje we wszystkich oddziałach i poradniach, zakładach i pracowniach diagnostycznych szpitala, realizujących diagnostykę i leczenie onkologiczne. Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego – link do strony: https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Szpital prowadzi również liczne programy profilaktyczne, w szczególności w zakresie onkologii oraz genetyki. W pracowni mammografii wykonywane są badania profilaktyczne raka piersi. W ramach poradni genetycznej prowadzone są programy opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, określonych w  Module I – Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika na lata 2019-2021 oraz Module II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy na lata 2019-2021. Natomiast w pracowni endoskopowej prowadzony jest program badań przesiewowych raka jelita grubego.

PROGRAMY LEKOWE

Oddział Onkologii Klinicznej w ramach programów prowadzi leczenie m.in. zaawansowanego raka jelita grubego, raka wątrobowokomórkowego, niedrobnokomórkowego raka płuca, raka piersi, raka nerki, chłoniaków złośliwych, czerniaka skóry, zaawansowanego raka jajnika, opornego na kastrację raka gruczołu krokowego, raka żołądka czy czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

Każda osoba z potwierdzoną histopatologicznie chorobą nowotworową  może mieć wykonane badanie genetyczne  (badanie z krwi) , na obecność mutacji nowotworowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 14.00.

SYSTEM CHŁODZENIA  SKÓRY  GŁOWY – PAXMAN  

Najbardziej niepokojącym efektem ubocznym chemioterapii jest wypadanie włosów. Piętno chemioterapii jest dobrze udokumentowane, a zdarzają się pacjenci, którzy odmawiają leczenia w obawie przed utratą włosów – gdyż jest to najbardziej widoczna oznaka raka. Wypadanie włosów może być jednak zmniejszone poprzez zastosowanie chłodzenia skóry głowy, dzięki czemu poprawia się jakość życia pacjentów, oraz zachowana zostaje samoocena, co pomaga w walce z chorobą. Przede wszystkim optymistyczna postawa pacjenta prowadzi do pozytywnych wyników i możliwości wyleczenia.

Oddział Onkologii  w Świdnicy to 14 ośrodek do którego trafił system chłodzenia skóry głowy zapobiegający wypadaniu włosów podczas leczenia chemioterapią. System Paxman reguluje temperaturę chłodzenia tak, aby miejscowo obkurczyć naczynia włosowate skóry głowy i uzyskać czasowe zmniejszenie przepływu krwi na jej powierzchni, ograniczając tym samym dawkę chemioterapeutyku docierającego do wrażliwych mieszków włosowatych. Uzyskuje się to dzięki zakładanym na głowę czepkom, w których krąży płyn o temperaturze -5°C już od podania pierwszej dawki chemioterapeutyku. System chłodzenia głowy pacjentów poddanych chemioterapii za pomocą czepków jest bezpieczny, a jego skuteczność wynosi od 50-90% (znaczenie ma właściwy dobór czepka, rodzaj i kondycja włosów, rodzaj nowotworu oraz zastosowanego leczenia).