Oddział Reumatologiczny z Pododdziałem Rehabilitacyjnym

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. dra Zbigniewa Walla
ul. Wojska Polskiego 7
58-130 Żarów

74 8580 311
74 8580 551

E-mail:
d.podworna@szpital.swidnica.pl

Lekarz Kierujący Oddziałem lek. med. Dorota Podwórna
Pielęgniarka Oddziałowa Agnieszka Wójcikowska

Szpital  Reumatologiczno – Rehabilitacyjny im. dr Zbigniewa Walla w Żarowie stanowi integralną część RSS „Latawiec” w Świdnicy.

Szpital realizuje kontrakt z NFZ na świadczenia stacjonarne w ramach Oddziału Reumatologicznego, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach Poradni Reumatologicznej oraz świadczenia rehabilitacji ambulatoryjnej w ramach Pracowni Fizjoterapii.

Oddział reumatologiczny pracuje w trybie całodobowym, posiada  35 miejsc w salach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych, wyposażonych w zamykane szafki i telewizory.

Placówką kieruje lekarz Dorota Podwórna specjalista reumatolog, opiekę nad pacjentami sprawuje ponadto dwóch lekarzy specjalistów reumatologów oraz jeden lekarz w trakcie specjalizacji z reumatologii w ramach rezydentury.

Lekarz Kierujący Oddziałem Dorota Podwórna

W oddziale reumatologicznym prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych z kręgu układowych chorób tkanki łącznej (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zespół Sjögrena, zespół antyfosfolipidowy, zapalenie wielomięśniowe i skórnomięśniowe, mieszana układowa choroba tkanki łącznej, zespoły nakładania, polimialgia reumatyczna, rumień guzowaty, choroba Stilla), układowych zapaleń naczyń, krystalopatii, spondyloartropatii seronegatywnych (łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, reaktywne zapalenie stawów, spondyloartropatia w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit, zespół SAPHO), infekcyjnych chorób stawów oraz osteoporozy.

Pielęgniarka Oddziałowa Helena Szczepaniak

W celu rozpoznania i monitorowania przebiegu chorób wykonywana jest szeroka diagnostyka laboratoryjna (z panelem badań immunologicznych) oraz obrazowa RTG, USG, Kapilaroskopia, TK, MRI, Densytometria). Ze względu na wielodyscyplinarny charakter schorzeń reumatologicznych, pacjenci są często konsultowani w szpitalu przez lekarzy innych specjalności.

W oddziale prowadzone jest  leczenie biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby w ramach programów lekowych NFZ:

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (RZS)

Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)

Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)

Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyolartropatii osiowej bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK.