Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital w Żarowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital w Żarowie

ul. Wojska Polskiego 7, tel.: 748580311, tel.:746320311