Szpitalny Oddział Ratunkowy

SP ZOZ w Świdnicy
Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec”

ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

Lokalizacja:
parter budynku głównego

Ordynator:
74 6320 413
74 8517 4 13
Sekretariat:
74 6320 414
74 8517 414
Pielęgniarki:
74 6320 415, 74 6320 495
74 8517 415, 74 8517 495

Lekarz Kierujący Oddziałem lek. med. Jan Marszałek
Pielęgniarka Oddziałowa Anna Owcarz 

Oddział jest wpisany do krajowego systemu ratowniczego.

Oddział jest integralną częścią szpitala. Wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt pozwalający na wykonanie praktycznie każdego pilnego zabiegu ratującego życie. Do tego celu służą dwie sale resuscytacyjno zabiegowe z najnowocześniejszymi aparatami do znieczulenia, stołami operacyjnymi, bimerem argonowym i aparaturą monitorującą parametry życiowe.

Pacjent od chwili przybycia na SOR otoczony jest opieką ze strony wykwalifikowanego personelu medycznego.

Ponadto na oddziale znajduje się dwustanowiskowa sala intensywnej terapii również wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci. Oznacza to, że na oddział trafiają chorzy w stanie zagrożenia życia wymagający wysoko kwalifikowanej pomocy medycznej w trybie nagłym.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przebywają pacjenci z różnymi schorzeniami np. internistycznymi, neurologicznymi i chirurgicznymi, które wymagają wczesnej obserwacji i diagnostyki.

Po wykonaniu wstępnej diagnostyki i terapii pacjenci kierowani są do poszczególnych oddziałów lub wypisywani z zaleceniami do dalszego postępowania w domu.

Aby przybliżyć Państwu temat Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na portalu www.doba.pl można przeczytać rozmowę z lekarzem kierującym szpitalnym oddziałem ratunkowym Janem Marszałkiem RSS „Latawiec” w Świdnicy, proszę kliknąć w poniższy link:

https://doba.pl/index.php?mod=articles&func=article&id=20735&preview=05ead621e9e7f376b80bf92116a5c29b&site=dsw