Szpitalny Oddział Ratunkowy

SP ZOZ w Świdnicy
Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec”

ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

Lokalizacja:
parter budynku głównego

Ordynator:
tel.: 74 851 74 13
Sekretariat:
tel.: 74 851 74 14
Pielęgniarki:
tel.: 74 851 74 15
tel.: 74 851 74 95

Lekarz Kierujący Oddziałem lek. med. Jan Marszałek
Pielęgniarka Oddziałowa Anna Owcarz 

Oddział jest wpisany do krajowego systemu ratowniczego.

Oddział jest integralną częścią szpitala. Wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt pozwalający na wykonanie praktycznie każdego pilnego zabiegu ratującego życie. Do tego celu służą dwie sale resuscytacyjno zabiegowe z najnowocześniejszymi aparatami do znieczulenia, stołami operacyjnymi, bimerem argonowym i aparaturą monitorującą parametry życiowe.

Pacjent od chwili przybycia na SOR otoczony jest opieką ze strony wykwalifikowanego personelu medycznego.

Ponadto na oddziale znajduje się dwustanowiskowa sala intensywnej terapii również wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci. Oznacza to, że na oddział trafiają chorzy w stanie zagrożenia życia wymagający wysoko kwalifikowanej pomocy medycznej w trybie nagłym.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przebywają pacjenci z różnymi schorzeniami np. internistycznymi, neurologicznymi i chirurgicznymi, które wymagają wczesnej obserwacji i diagnostyki.

Po wykonaniu wstępnej diagnostyki i terapii pacjenci kierowani są do poszczególnych oddziałów lub wypisywani z zaleceniami do dalszego postępowania w domu.

Aby przybliżyć Państwu temat Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na portalu www.doba.pl można przeczytać rozmowę z lekarzem kierującym szpitalnym oddziałem ratunkowym Janem Marszałkiem RSS „Latawiec” w Świdnicy, proszę kliknąć w poniższy link:

https://doba.pl/index.php?mod=articles&func=article&id=20735&preview=05ead621e9e7f376b80bf92116a5c29b&site=dsw