Poradnia Chorób Naczyń

SP ZOZ w Świdnicy
RSS „Latawiec”

ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

tel.: 74 630 60 60
tel.: 459 595 111

REJESTRACJA OSOBISTA w dniach i godzinach poradni:

IMIĘ I NAZWISKO LEKARZA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY
 

Agata Romanowska

wtorek   8 00 – 12 00
  środa   8 00 – 12 00
  czwartek   8 00 – 12 00

REJESTRACJA TELEFONICZNA 
wtorek, środa i czwartek w  godz.  9 00 – 1100 pod nr tel. 74 6306 060

Świadczenia w ramach umowy z NFZ.

Specjalista pracujący w Poradni  ściśle współpracujący z Oddziałem Kardiologicznym może leczyć zachowawczo i interwencyjnie choroby upośledzające przepływ szczególnie w kończynach dolnych, w najbliższym czasie także tętnic szyjnych oraz trzewnych.

W poradni można wykonywać badania obrazujące przepływ metodą Duplex/Doppler, wykonywać pomiary ciśnień ABI/indeks kostka ramię. W przyszłości planuje się także kompleksową terapię chorób z zakresu łożyska żylnego.

Rejestracja do Poradni ze skierowaniem od lekarza POZ lub specjalisty.