Poradnia Genetyczna

SP ZOZ w Świdnicy
Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec”

ul. Leśna 27 – 29
58-100 Świdnica

tel.: 74 851 73 88
tel.: 74 851 72 24

Informacje tel. udzielane są w godz. 13:00-14:00

Pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową zgłaszają się do Poradni Genetycznej (I piętro budynku głównego RSS Latawiec) w dni powszednie w godz. 12:30-13:30, z wynikiem badania histopatologicznego, celem pobrania krwi do badań genetycznych.
Pacjenci, którzy nie mają zdiagnozowanej choroby nowotworowej, ale choroby doświadczyli członkowie rodziny wypełniają ankietę na stronie www.genetyka.com  i wysyłają ją na adres wskazany w ww. ankiecie. Po weryfikacji ankiety przez przedstawicieli Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych, pacjenci zakwalifikowani do Programu zapraszani są na konsultację do najbliższego ośrodka (również świdnickiego). Podczas konsultacji lekarz podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w ramach programu.
Pacjenci są przyjmowani celem realizacji „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” w ramach dwóch zadań:
– zadanie pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”,

– zadanie pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł II –  wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”.

W zakresie realizacji programu SPZOZ współpracuje z NZOZ INNOWACYJNA MEDYCZYNA READ-GENE S.A. – Ośrodkiem Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM) w Szczecinie – prof. dr hab. J. Lubińskim oraz dr hab. n. med. T. Huzarskim (badania molekularne, konsultacje genetyczne).

Zadania finansowane są przez Ministerstwo Zdrowia ze środków budżetu Państwa.

Aktualne umowy zawarte przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy z Ministerstwem Zdrowia obejmują realizację zadań w latach 2019-2021.

Poradnia Genetyczna w SPZOZ w Świdnicy nie wykonuje świadczeń w ramach kontraktu z NFZ.

Serdecznie zapraszamy!