Poradnia Onkologiczna

SP ZOZ w Świdnicy
Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec”

ul. Leśna 27 – 29
58-100 Świdnica
e-mail.
e.kilar@szpital.swidnica.pl

tel.: 74 851 72 20
tel.: 74 630 60 60

REJESTRACJA – osobiście lub telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Infolinia jest czynna w godz. 11:00 – 16:00.

Zalecenia dla pacjentów dot. sytuacji zagrożenia epidemiologicznego (KORONAWIRUS) – kliknij tutaj.

Lekarze przyjmują wg następującego harmonogramu:

IMIĘ I NAZWISKO LEKARZA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY
Ewa Kilar

Feliks Błaszczyk

Małgorzata Płaczek

Anna Pawlaczyk

Łukasz Hajac

Elżbieta Błaziak

Katarzyna Bojarowska

Piotr Żukrowski

Andrzej Frejnagel

poniedziałek   10 00 – 20 15
wtorek   12 30 – 17 10
środa   12 00 – 20 15
czwartek   13 00 – 20 00
piątek   12 00 – 19 00
W ramach poradni onkologicznej prowadzone są:
– konsultacje kwalifikujące pacjentów do leczenia onkologicznego,
– badania kontrolne pacjentów z rozpoznaną choroba nowotworową,
– leczenia chemioterapią zgodnie z ustalonymi przez NFZ procedurami              terapeutycznymi.
Poradnia Onkologiczna RSS „Latawiec” w Świdnicy informuje, że realizuje następujące programy zdrowotne:
1) Program opieki nad rodzinami wysokiego dziedziczenia uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe piersi i jajnika
2) Program opieki nad rodzinami wysokiego dziedziczenia uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe błony śluzowej trzonu macicy i jelita grubego.
Podmiot finansujący: Ministerstwo Zdrowia
Serdecznie zapraszamy!