Poradnia Reumatologiczna

Szpital Reumatologiczno – Rehabilitacyjny

im. dra Zbigniewa Walla w Żarowie
ul. Wojska Polskiego 7
58-130 Żarów

tel. 74 858 03 11

Poradnia Reumatologiczna

REJESTRACJA – osobiście lub telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku

IMIĘ I NAZWISKO LEKARZA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY
Dorota Podwórna

Agnieszka Głowska

Agnieszka Nowak – Jarominiak

wtorek 11 05 – 15 05
  środa 14 00 – 18 00
  czwartek 10 00 – 14 00