Pracownia Angiografii-Fluoresceinowej

SP ZOZ w Świdnicy
RSS „Latawiec”
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

Rejestracja osobista i telefoniczna w dni robocze od pon. do piątku
w godzinach 11 30 – 13 00

tel. 74 6320 386, 74 8517 386.

Obrazowanie dna oka – angiografia fluoresceinowa (AF) – to badanie polegające na wypełnieniu naczyń krwionośnych środkiem kontrastowym (fluoresceina), podanym w zastrzyku dożylnym. Choroby siatkówki wiążą się ze zmianami w jej naczyniach. Kontrast pozwala uwidocznić w czarno-białej fotografii unaczynienie dna oka, ukazując je w postaci białej sieci naczyń krwionośnych, ostro odcinającej się od czarnego tła.

Najczęstsze wskazania do AF:
– powikłania cukrzycy, retinopatia cukrzycowa,
– obrzęk plamki,
– degeneracje plamki,
– nowotwory dna oka posiadają własne nieprawidłowe unaczynienie.

Opis badania:
Po dożylnym podaniu środka kontrastowego (fluoresceiny) pacjentowi, siedzącemu przed aparatem z głową opartą nieruchomo na specjalnej podpórce, lekarz wykonuje serię zdjęć dna oka. Towarzyszą temu błyski światła. Badanie, w zależności od jego celu, może trwać z przerwami różnie długo, gdyż część zdjęć może być wykonywana nawet do 1 godz. od podania kontrastu.

Czas badania:
Badanie trwa zwykle od 1 do 2 godzin.