Pracownia EMG

SP ZOZ w Świdnicy
Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec"
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

PARTER (hol główny) gabinet nr 4

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty pracowni EMG (elektromiografii).

Dysponujemy nowoczesną aparaturą oraz wykwalifikowaną kadrą, spełniamy najwyższe standardy medyczne.

Badania EMG wykonywane są po uprzedniej obowiązkowej rejestracji telefonicznej lub osobistej.

Rejestracja czynna:

PONIEDZIAŁEK:   NIECZYNNE
WTOREK:                  7 30- 14 00
ŚRODA:                       730- 10 30
CZWARTEK:           730- 10 30
PIĄTEK:                     730- 10 30

TEL. 74 6320 106, 74 8517 106

Badanie EMG wykorzystywane jest przede wszystkim w diagnostyce chorób neurologicznych, ortopedycznych i reumatologicznych. Jest ono wymagane, lub ułatwia diagnostykę w takich schorzeniach jak: zespół cieśni nadgarstka, uszkodzenia nerwów obwodowych, uszkodzenie mięśni, zespoły korzeniowe, uszkodzenia splotu barkowego czy lędźwiowego, polineuropatii, miastenii i innych.

Na badanie kieruje zwykle lekarz neurolog, ortopeda lub reumatolog.

Pacjent zgłaszający się na badanie ze skierowaniem z przychodni, która podpisała z naszą pracownią umowę na wykonywanie badań ma wykonywane badanie nieodpłatnie.  Wykonujemy również badania bez skierowania (odpłatne).

Jedno badanie składa się zwykle z kilku procedur. Zakres badania ustalany jest przez elektromiografistę w trakcie badania.

Instrukcje szczegółowe:
W trakcie badania EMG skóra pacjenta powinna być wolna od kremów, olejków, emulsji. Nie wymaga się, żadnych szczególnych przygotowań.
Proszę zaznaczyć, jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwkrzepliwe, przeciwmiasteniczne, jeśli posiada rozrusznik lub stymulator akcji serca.
W przypadku badania igłowego mięśni leki przeciwkrzepliwe (typu acenocumarol, warfaryna) na 3 dni przed badaniem powinny być zastąpione przez heparynę drobnocząsteczkową. Nie stwierdzono żadnych następstw ubocznych po zabiegu. Pacjent może wrócić do swej normalnej aktywności zaraz po opuszczeniu pracowni.

Pracownia EMG czynna jest w dni powszednie w następujących godzinach:
- poniedziałek  800 -  1830
- środa 730 -  1330

- czwartek 800 -  1330
- piątek 730 -  1330

Wynik wydawany jest pacjentowi bezpośrednio po badaniu.

Zapewniamy krótkie terminy oczekiwania na badanie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą cenową.

Wzór skierowanie na badanie EMG - do pobrania TUTAJ.