Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MR)

SPZOZ w Świdnicy
RSS „Latawiec”
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

Rejestracja osobista
w dni robocze od pon. do piątku
w godzinach 8 00 – 18 00

Rejestracja telefoniczna
w dni robocze od pon. do piątku
w godzinach 9 00 – 14 00
INFOLINIA 74 630 60 60
lub
w godzinach 9 00 – 17 00
690 622 283

 

Rejestracja przy pomocy e-mail: wiadomość ze skanem skierowania do właściwej pracowni (jeżeli jest wystawione) wraz z podaniem telefonu kontaktowego należy wysłać na adres e-mail: rejestracja.TK@szpital.swidnica.pl
Odpowiedź zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej nadawcy w terminie do 2-3 dni roboczych.

Druki do pobrania

Pracownia czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 20 00. Wydawanie wyników w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 18 00. Badania ambulatoryjne (w ramach NFZ) wykonywane po wcześniejszej rejestracji. NIE WYKONUJEMY BADAŃ ODPŁATNYCH.

Rezonans magnetyczny, SIGNA? Voyager 1,5T firmy GE Healthcare, został zbudowany w oparciu o nowoczesną architekturę, która zapewnia lepszy stosunek sygnału do szumu i ostrzejsze obrazy o wysokiej jakości. Inteligentna konstrukcja automatyzuje protokoły pacjenta, aby skrócić czas badania i jednocześnie móc zwiększyć liczbę badanych pacjentów. Zapewnia on wyższy poziom komfortu pacjenta dzięki elastycznym cewkom i nowatorskim aplikacjom zaprojektowanym by zminimalizować czas badania i poprawić jakość obrazu. To tylko kolejny przykład zobowiązania naszego szpitala do zapewnienia pacjentom najnowszych technologii obrazowania diagnostycznego.

Pacjenci często są narażeni na hałas o natężeniu porównywalnym do pracy młota pneumatycznego albo koncertu rockowego. Dzięki technologii Silent Scan zamontowanej na aparacie SIGNATM Voyager umożliwiamy pacjentom badanie w komfortowych warunkach, gdzie hałas jest zredukowany prawie do zera (poziom szeptu).

Zakup rezonansu magnetycznego w ramach projektu pn. „Rezonans magnetyczny w SPZOZ w Świdnicy – szybka diagnostyka w profilaktyce i terapii onkologicznej” dofinansowano przez Unią Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr RPDS.06.02.00-02-0076/16-00.

Celem projektu jest poprawa jakości i szybkości diagnostyki w profilaktyce i terapii onkologicznej. Dzięki inwestycji pacjenci świdnickiego szpitala nie będą musieli podróżować do Wrocławia lub Wałbrzych w celu wykonania badania MRI.

Aparat mieści się w specjalnie do tego celu wybudowanym budynku, zlokalizowanym w sąsiedztwie Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii świdnickiego szpitala. Koszt wybudowanego w 2017 r. obiektu, sfinansowanego w całości ze środków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, wyniósł ponad 3 miliony zł, a koszt zakupu aparatu wraz z 5-letnim serwisem pogwarancyjnym  blisko 6 milionów zł.