Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2014-07-15

EA-22-2014 Zbycie zbędnego mienia ruchomego

        Świdnica, dnia 11.07.2014r.

 

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego –   Znak sprawy EA-22-2014.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,  ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie zbędnego mienia.

                          Wykaz zbędnego mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia:

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa i typ środka trwałego    Rok produkcji Cena wywoławcza zł

1 04-8-1131 Sterylizator parowy ASVA                                  2001              1 300,00
2 04-8-1208 Ultrasonograf okulistyczny OTI                        2001                      4 500,00
3 04-8-1186 Oftalmometr JAVAL                                           2001                         550,00
4 04-8-1190 Fundus kamera                                                   2001                    10 000,00
5 04-8-1520 Respirator CENTIVA s/5                                  2005                      2 800,00
6 01-7-5               Przyczepa wywrotka                                  1997                      2 500,00
7 04-8-1156 Analizator do posiewów krwi BACTEC 9050      2000                      1 100,00

Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2014r. o godz. 12.00 w Sali Narad w budynku
 Dyrekcji SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, w tym Regulamin przetargu można uzyskać:
– w siedzibie Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 w pok. Nr 18  w godz. od 700 do 1435 .
Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest:
Pan Mieczysław Zielonka tel. 74 851-74-97,
– na stronie internetowej Szpitala  www.szpital.swidnica.pl
– na stronie internetowej Powiatu Świdnickiego www.powiat.swidnica.pl